Nekter å bruke samekofte

Arrangørene ønsker å se Tromsø-ordfører Herman Kristoffersen i sin samekofte på Samefolkets dag. Men han vil ikke.