Forsvaret frykter å bli forgubbet

Som eneste arbeidsgiver advarer Forsvaret mot å fjerne særaldersgrensene i det nye pensjonssystemet. De frykter forgubbing, og dårlig rekruttering.