Krever 94.000

Til gjengjeld skal politibetjenter jobbe 2,5 timer lenger hver uke.