Hver tiende BI-forsker føler seg mobbet

Én av ti forskere ved Handelshøyskolen BI føler seg mobbet, ifølge en ny undersøkelse.