Mads Gilbert angrer

Mads Gilbert angrer på uttalelsen om støtte til terror som han ga etter 11. september 2001.