Utfordringar og forventningar

BT har spurt ei rekkje fagfolk og pasientorganisasjonar på Vestlandet følgjande:1) Kva er helseminister Bjarne Håkon Hanssens største utfordring når han skal løyse problema i helse-Noreg?2) Kva forventningar har du til samhandlingsreforma?