EU-kommisjonen foreslår at EU skal forplikte seg til å kutte utslippene av drivhusgasser med 20 prosent innen 2020.

– Det er ingen grunn til at Norge skal være mindre ambisiøse enn EU, både ut fra vår økonomi og vår teknologiutvikling. Men regjeringen har ikke konkludert på konkrete måltall, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy (SV) til NTB.

Hun sier regjeringens målsettinger trolig vil bli presentert i løpet av våren, enten i forbindelse med lavutslippsutvalgets rapport eller arbeidet med sektorvise klimahandlingsplaner.

– Det er fullt ut gjennomførbart å redusere utslippene slik EU ønsker. Og det er helt nødvendig, selv om det er kostnader knyttet til å kutt. Det er sannsynligvis enda dyrere å la være, sier Bjørnøy.