Norge kan ikke være dårligere enn EU

Regjeringen har ennå ikke bestemt hvilke målsettinger Norge skal ha for reduksjoner i utslipp av klimagasser.