Advarer mot arbeidsinnvandring

Arbeidsinnvandring kan føre til at flere nordmenn støtes ut av arbeidsmarkedet og over på trygd, frykter forskerne Steinar Holden og Knut Røed.