Tsunami-millioner på avveie

Få dager etter tsunamikatastrofen i 2004 bevilget Stortinget 1, 1 milliarder kroner til forskjellige hjelpeprosjekter for flomofrene. I dag vet ingen hvordan pengene ble brukt.