Møkk lei av å være lønnstaper

Grasrota i Sp og hele bondenæringen krever et skikkelig løft i vårens jordbruksoppgjør.