– Brannen er den kriminelle handling

Den kriminelle handlingen politiet knytter til blomsterbutikken på Lillestrøm gjelder brannen og ikke dødsfallet.