Godtar 13 år i fengsel

Kjell Alrich Schumann vil ikke anke Nokas-dommen.