For lav for ekstremvær

Dagens oljeplattformer er designet for å tåle stormer som inntreffer hvert 10.000 år. Nå vurderer ekspertene om dette er tilstrekkelig.