Færre svaksynte driver idrett

Integreringen av svaksynte har hatt sin pris. Langt færre er nå aktive innen idrett enn for 30 år siden.