Småbrukarlaget: – Bra med skjerping av boplikten

– Det er svært bra at regjeringen foreslår å skjerpe boplikten, sier Ole-Anton Teigen, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.