Frølager på Svalbard – en sak for PST

Landbruksdepartementet har bedt Politiets sikkerhetstjeneste (PST) om å utarbeide en trusselvurdering av plasseringen av et globalt frølager på Svalbard.