Bevæpningsutvalget vil ha utprøving av elektrosjokkvåpen

Utvalget som har vurdert bevæpning av politiet, ønsker ubevæpnet politi i Norge, men foreslår utprøving av elektrosjokkvåpen.

Publisert Publisert

VÅPEN: Skal norsk politi være bevæpnet eller ikke? Onsdag legger bevæpningsutvalget frem sine råd. Foto: Ørjan Deisz

  • NTB
  1. Leserne mener
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

– Utvalget anbefaler at elektrosjokkvåpen utprøves slik at politiet i patruljerende tjeneste får et nytt taktisk våpen som er mindre dødelig enn skytevåpen, sa utvalgsleder Anne Kari Lande Hasle da hun la frem bevæpningsutvalgets rapport onsdag formiddag.

Investeringskostnadene for prøveordningen er anslått til 31,4 millioner kroner i 2018 og de årlige driftskostnadene til om lag 12,7 millioner i 2019 og 2020.

Uladd våpen

Sammen med fire øvrige utvalgsmedlemmer utgjør hun flertallet som har anbefalt en videreføring av dagens ordning med et ubevæpnet politi.

– Utvalgets flertall anbefaler videreføring av dagens ordning med et ordinært ubevæpnet politi som medbringer én- og tohåndsvåpen i kjøretøy, sier Hasle.

Tidligere leder av Beredskapstroppen, Anders Snortheimsmoen, har vært enig i utvalgets vurderinger, men la større vekt på at politiet må ha høyere beredskap for å være bedre forberedt på det uforutsigbare som ligger i dagens trusselbilde.

Han foreslo derfor en bevæpningsmodell der politifolk får bære uladd våpen, såkalt fremskutt lagring på kroppen.

Mer aggressive

Utvalget har et klart inntrykk av at politiet generelt har ment at den midlertidige bevæpningen som er blitt videreført til sammen åtte ganger de siste årene, har fungert godt.

At det generelt er få negative tilbakemeldinger fra publikum, har imidlertid en årsak, mener utvalget. Intervjuer har vist at flere har opplevd terskelen for å ta kontakt med politiet som høyere, og Hasle viste også til at flere opplevde politiet som mer aggressive.

– Spørsmålet om bevæpning angår mange, både polititjenestepersoner og alle innbyggerne i en stat. Spørsmålet handler om statens legitimitet i befolkningen, hvilken makt staten skal kunne bruke mot sine innbyggere og når den kan brukes, sier Hasle.

Utvalget ønsker også en økning i antall tilgjengelige og responderende politipatruljer i politidistriktene og kommer med en rekke andre anbefalinger.

Motstand

På Stortinget er det i dag bare Frp som ønsker generell bevæpning av politiet. Arbeiderpartiet har tidligere uttalt at de vil vente på utvalgets anbefalinger før de konkluderer, mens de øvrige partiene er avvisende til bevæpning.

Tunge politifaglige instanser som Politidirektoratet (POD), Politihøgskolen, Det kriminalitetsforebyggende råd og Norges politilederforbund, har også vendt tommelen ned for bevæpning, senest under en høringsrunde i 2014.

Publisert