Færre asylsøkere, men flere får bli

Det kommer færre asylsøkere til Norge enn på mange år. Likevel er det flere enn før som får opphold her i landet.