Kvinnefronten betaler tilbake støtte til pornorapport

Kvinnefronten har betalt tilbake 66.000 kroner som de fikk i statsstøtte, og som de brukte på en undersøkelse om porno i Narvesens bladhyller.