- Politisamarbeid ga storfangst

Kripos-sjef Arne Huuse sier opprullingen av narkotikatrafikken fra Litauen er et skoleeksempel på godt internasjonalt politisamarbeid.