Verre å leve uten tidskrav

At barn klager lite over tidsklemmen forbauser ikke forsker Agnes Andenæs ved NOVA. Hun mer bekymret over barn som vokser opp i familier uten tidskrav.