Holder på saken - og ordet

Et av Stoltenbergs sterkeste retoriske kvaliteter er hans evne til å holde seg til hovedsaken og de viktigste argumentene.