Varsler prisras på alkohol

I neste uke er det ventet en skattedom fra EU-domstolen som kan senke alkoholavgiftene. Prisraset som kan følge, vil trolig også nå Norge.