Kritisk til reformskolen

Høyskolelektor i pedagogikk Harald Høie hevder elever ved reformskoler har dårligere gjennomsnittskarakterer enn elever ved skoler som driver mer tradisjonell undervisning.