Stemmerett til 16-åringer og arbeiderstyrte bedrifter

SV vil gi stemmerett til 16-åringer. Velgerne skal få rett til å kreve nyvalg midt i en stortingsperiode, og flere arbeidsplasser skal bli styrt av arbeiderne selv. Demokratiprosjektet skal gi folket mer kontroll over politikk og næringsliv, skriver leder av politikk- og økonomiredaksjonen, Einar Aarre, fra Kristiansand.