- Flott at Flåten engasjerer seg

Enevald Flåtens valgkampstøtte til den borgerlige samarbeidsregjeringen blir godt mottatt i KrF.