Fire kvadratmeter per lærer

Ni av ti lærere i bergensskolene har kontorarbeidsplasser mindre enn Arbeidstilsynets krav. Likevel vil arbeidsgiverne at lærerne skal jobbe mer på skolen.