Jan Oksum går på dagen

Konsernsjef Jan Oksum i Norske Skog fratrer sin stilling med umiddelbar virkning. Selskapet jobber nå med å finne hans etterfølger.