Forsvaret med kuttliste

Forsvaret tygger nå på hvordan budsjettsprekken på nesten en milliard fra i fjor kan hentes inn.