Mer positive til innvandring

Folk får stadig mer positive holdninger til innvandrere, og Senter mot etnisk diskriminering håper det vil føre til mindre diskriminering.