Kvinne tilkjent erstatning etter elektrosjokk

En kvinne er tilkjent 80.000 kroner i erstatning fordi hun opplever varig hukommelsestap etter elektrosjokkbehandling.