Oljefyring forurenser mindre enn mobil gasskraft

Oljefyring forurenser mindre enn de mobile gasskraftverkene regjeringen går inn for, ifølge en rapport fra Econ.