Retten opphever beslaget av Krekars telefaks

Oslo tingrett opphevet mandag Økokrims beslag av mulla Krekars faksmaskin.