- Elevene behandles forskjellig ved eksamen

Den enkelte skole velger selv hvilke hjelpemidler elevene kan bruke når de har eksamen. Dette fører til forskjellsbehandling av eleven, mener Lektorlaget.