Norges verste justismord

Avdøde Fritz Moen er i Borgarting lagmannsrett frifunnet for drapet på Torunn Finstad.