Oslo Ap refser regjeringen

Oslo Arbeiderparti kritiserer regjeringens håndtering av sykelønnsstriden. Forslaget var dårlig forankret i partiet, mener lokallaget til Jens Stoltenberg.