Nøyer seg ikke med stortingslønn

29 stortingspolitikere har lønnet stilling utenfor Stortinget eller driver egen virksomhet, ifølge politikerne selv.