Ønskjer førarkort for sjøen

Hovedredningssentralen (HSR) opplever ein kraftig auke i talet på fritidsbåtar som treng hjelp. Fleire tar til orde for eit førarkort på sjøen.