- UD hadde ingen beredskapsplan

Oslo (bt.no): Reinåsutvalget konkluderer med at det var betydelige svakheter i håndteringen av flodbølgen i Sør-Asia 26. desember i fjor, særlig i de første dagene, da UD hadde ansvaret.