Futsal inntar Europa

Den Bergen-baserte Futsal-bevegelsen er i ferd med å innta Europa. Fotballstormaktene Tyskland og England er første stopp.