Full stans på Bergensbanen

Morgentoget fra Oslo til Bergen rev ned kjøreledningen mellom Sokna og Hønefoss. Ingen tog kan passere bruddstedet.