Kokevarsel for vann frå Isdøla vassverk

Siste ordinære vassprøve for Isdøla vassverk viste teikn på bakterieinnhald. Kommunelegen i Eidfjord har difor sendt ut kokevarsel for Isdøla vassverk.