Tusen barn på norske skoler i utlandet

Det finnes ikke nøyaktige tall for hvor mange norske barn som til enhver tid oppholder seg i andre land.