Konkurransetilsynet frikjenner SAS Braathens

Konkurransetilsynet mener at SAS Braathens ikke har misbrukt sin dominerende stilling på strekningen Oslo – Ålesund sommeren 2004.