Aerobic trimmer gamle hjerner

Aerobic danker ut all annen trening når det gjelder å holde hjernekapasiteten ved like.