WTO-gevinst på 400 millioner kroner

En WTO-avtale som reduserer tollsatsene for fisk vil gi en umiddelbar gevinst på minst 300-400 millioner kroner, mener forsker Arne Melchior ved NUPI.