Hevder medhjelper går fri for NOKAS-ranet

NOKAS-ranerne hadde en ukjent medhjelper med kunnskap om tellesentralen, hevder en av de dømte i et brev til VG.