Irakiske tjenestemenn fortsatt sporløst borte

De to irakiske tjenestemennene som tirsdag forsvant fra et NATO-kurs på Jåttå utenfor Stavanger, har fortsatt ikke gitt livstegn fra seg.