Sunt bondevett sikrer jenter

Regjeringen vil fjerne bestemmelsen som gir gutter født før 1965 bedre odelsrett enn jenter.