Kan ha identifisert astma-gen

Britiske vitenskapsfolk tror de kan ha greid å identifisere et gen som utløser en allergi som i sin tur kan utløse astma.